Министърът на труда и социалната политика Деница Сачева представи проект за промени в Закона за личната помощ. Според нея законът ще продължи да действа, но с по-високо качество. Личните асистенти ще продължат да работят на трудови договори, като от 2021 г. ще се увеличат и трудовите им възнаграждения – от 730 лв. на 930 лв. при наемане на 8-часов работен ден.

Министър Сачева посочи още, че „Законът за личната помощ трябва да действа съвместно със Закона за социалните услуги, защото личната помощ не е панацея за хората с увреждания. Те имат нужда и от социални услуги“.

В бюджета за 2021 г. са планирани 214,6 млн. лева за лични асистенти, а в Закона за социалните услуги още 85 млн. лева за асистентска услуга. Паралелно с предоставянето на подкрепа и по двата закона по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ ще продължи патронажната грижа за възрастните, хората с увреждания и хората под карантина. Законът за личната помощ не се отнася само за майките на деца с увреждания. Към момента едва 8% от ползвателите му са деца, а 40% са хора над 65 годишна възраст.

На срещата бе посочено още, че от 2021 г. право на лична помощ ще имат и хора над 18 години с решение на ТЕЛК между 70,1 и 89,99% степен на увреждане и с изрично определено право на чужда помощ. От 1 януари 2021 г. те ще могат да кандидатстват за такава подкрепа. Ако не бъдат направени тези промени в закона, от Нова година над 670 000 души ще имат формално право да бъдат включени в механизма за лична помощ с неограничен брой часове, но няма как да бъдат намерени толкова лични асистенти. С промените се завишава и гарантира качеството на личната помощ и контролът, който се упражнява от общините.

Източник: МТСП