23.04.21 г.

Проектът Galactica даде старт на първата си отворена покана за представяне на проектни предложения с налично финансиране от 1,2 милиона евро, за да привлече и подкрепи най-добрите междусекторни проекти в областта на текстила, аерокосмическата индустрия и развитието на усъвършенстваните производствени решения. Основната цел е да се създадат, утвърдят и разширят новите междусекторни и трансгранични вериги за създаване на стойност между посочените области.

Малки и средни предприярия  и стартиращи фирми могат да кандидатстват за финансиране до 100 000 евро („Орбитални проекти“) или до 20 000 евро („Пионерски проекти“).

Поканата за представяне на предложения е отворена за иновативни стартиращи фирми и малки и средни предприятия от Европейския  съюз и Обединеното кралство в текстилния, космическия сектор и/или в сферата на усъвършенстваните производствени решения.

Самостоятелни кандидатури или консорциум от малки и средни предприятия могат да кандидатстват за „Пионерски проекти“. За „Орбитални проекти“ е задължително участието на минимум две предприятия. Избраните проекти ще получат пакет за подкрепа за обучение и наставничество, за да ускорят пускането на пазара на своите иновативни решения.

Крайният срок за кандидатстване е 19 май 2021 г.

Повече информация относно отворена покана за представяне на предложения, изискванията за подаване и критериите оценка може да видите тук.

Източник: БНР