Теленор стартира Академия Open Mind, с която се осигуряват безплатни професионални обучения за хора с увреждания. Обученията ще се провеждат в централата на Теленор и в партньорство с Jamba – неправителствена организация, помагаща за професионалното развитие на хората с увреждания.

От 2015 г. Теленор реализира програмата за кариерно развитие на хора с увреждания Open Mind. Курсовете, които ще се провеждат в Академията са определени спрямо уменията, които най-често са липсвали у кандидатите по програмата Open Mind през миналата година. Първите два курса ще са Базова компютърна грамотност и Корпоративна комуникация. Планира се и курс по английски език.

Програмата Open Mind е част от дългосрочната стратегия по корпоративна социална отговорност на Теленор и се провежда всяка година. Досега към кампанията са се включили 21 участници, които са работили и работят в различни дирекции, като „Управление на процеси“, „Правни отношения“, „Човешки ресурси“, „Маркетинг“ и други. Петима от всички участници са останали в Теленор България и след приключването на програмата.

Източник: Computerworld.bg, 19.02.2020 г.