16.07.21 г.

Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) предоставя средства, осигурени от Кралство Норвегия, Република Исландия и Княжество Лихтенщайн за намаляване на икономическите и социалните различия в Европа и засилване на двустранните отношения между страните-донори и страните-бенефициенти чрез финансиране на няколко приоритетни сектори, сред които са култура, гражданско общество, добро управление, фундаментални права и свободи.

През периода 2014-2021 г., Министерство на културата е програмен оператор на средствата за култура чрез Програма  „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ с общ бюджет от 10 000 000 евро, която ще се реализира с участието на Програмен партньор от Страните донори – Съвет по изкуствата – Норвегия.

Ще бъдат подкрепени проекти, които подобряват условията на представяне на колекции на музеи, галерии, библиотеки и читалища, както и такива, които документират културната история на социални, етнически и културни малцинства, и групи. Разширяване на достъпа до култура е също сред целите на програмата, като ще бъдат финансирани проекти, които създават ново културно съдържание чрез организирането на фестивали, представления, пътуващи постановки, изложби, културни маршрути и др.

Информация за актуалните покани за кандидатстване можете да намерите ТУК

Информация за останалите програми на ФМ на ЕИП можете да намерите ТУК

Източник: Информационен портал за НПО