Open Mind е програма на Теленор, по която се подпомагат хората с увреждания по пътя на кариерното им развитие. Вече е стартирало петото издание на програмата. С инициативата се дава възможност за придобиване на нови компетенции и умения, за обмен на знания при осигурена отворена и достъпна работна среда. Основната цел е да се участниците да повишат своята конкурентоспособност на пазара на труда. Тези, които имат интерес могат да кандидатстват за позиция в следните сфери: Маркетинг; Снабдяване; Логистика; Автопарк; Привличане на таланти; Счетоводство; Разработка на системи за управление на бизнеса; Бази данни; IT поддръжка. Освен придобиването на знания и умения, от компанията предлагат и подходящо за съответната позиция финансово възнаграждение. След като приключи двугодишната програма, участниците ще получат подкрепа за професионалната си реализация в или извън компанията.

За последните четири години се отчита, че програмата постига високи резултати по отношение на успешното приобщаване на хората с увреждания към пазара на труда.

В подбора на кандидатите ще помага и неправителствената организация JAMBA.

Желаещите да участват трябва да изпратят автобиография и мотивационно писмо тук в срок до 17.09.2019 г.

Изисквания:

• Силна мотивация и желание за учене;
• Завършено средно или висше образование;
• Компютърна грамотност MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
• Владеенето на английски език е предимство;
• За тези, които кандидатстват в областта на IT поддръжката или за бази данни, допълнително изискване е да имат образование в тази сфера; опит с езици за програмиране, ERP системи, администриране на данни и SQL ще се счита за предимство.

Повече информация може да намерите тук.

Източник: Computerworld, 29.09.2019 г.; Теленор