14.04. 22 г.

Програма за осигуряване на достъпна градска среда за хора с увреждания предстои да бъде създадена в Русе. За целта е съставена работна група със заповед на кмета Пенчо Милков, съобщиха от местната управа. Идеята  е да бъде изготвен обстоен анализ на средата, да се дадат предложения за подобряването й с оглед придвижването на хора с увреждания и майки с детски колички, както и да се посочат конкретни възможности за включване в национални и европейски програми за финансиране.

Подробен анализ на достъпната среда на сградите с обществено значение в Русе показва, че лечебните заведения осигуряват достатъчно подходи към своите сгради, но при социалните услуги на територията на общината са необходими подобрения, които да улеснят достъпа.  От местната управа информират, че представители на хората с увреждания предлагат асансьорни бутони с брайлов надпис, повече светофари със звукова сигнализация за големите кръстовища в града и подемници, и асансьори.

Източник: Община Русе