21.01. 22 г.

Български център за нестопанско право  събира идеи за бизнес с добавена стойност от страна на граждански организации от цялата страна. Програмата цели да даде стабилна основа на участниците в сферата на бизнес планиране, маркетинг, реклама и финансови прогнози, за да могат да изработят работещ бизнес план за стопанска дейност, която да е обвързана с тяхната мисия и кауза. В края на Програмата, три организации ще поучат финансова подкрепа в общ размер на 30 000 лв., за да реализират своите идеи.

LET’s GO: Програма за предприемачество за НПО e интензивна 3-месечна (март – май) поредица от онлайн обучения и менторски срещи. Пред участниците, които я завършат се отваря уникалната възможност да представят своите бизнес идеи пред жури в ежегодния конкурс „Най-добър бизнес план на НПО“. Тази година той ще разпредели общ награден фонд от 30 000 лева под формата на инвестиции в бизнес плановете с най-голям потенциал за развитие.

Участието в LET’S GO 2022 ще даде шанс на активни граждански организации да развият своя конкретна бизнес идея за стопанска дейност, свързана с мисията на тяхната организация. Участниците ще натрупат ценни знания и умения за организационно и финансово управление, като през целия път ще получават менторска подкрепа и насоки от експерти в сферите бизнес планиране, маркетинг, реклама и финансови прогнози.

Източник: Български център за нестопанско право