02. 12. 21 г.

България и Русия постигнаха договореност за подготовка на програма за сътрудничество между министерствата на труда и социалната политика на двете държави за периода 2022-2024 година. Документът ще стъпи на базата на подписания през 2009 г. двустранен Меморандум за сътрудничество.

Продължаването на сътрудничеството между България и Русия в сферата на труда, заетостта и социалната сигурност беше договорено по време на среща на заместник-министрите Иван Кръстев и Надя Клисурска с първия заместник-министъра на труда и социалната защита на Русия Олга Баталина. По време на разговора двете страни дадоха висока оценка на двустранното сътрудничество в областта на социалната политика и обсъдиха теми от двустранен интерес.

Договорът за социална сигурност с Русия е един от  най-значимите  двустранен документи в тази сфера за България и има голямо значение за защитата на правата на над 300 000 българи, които са работили и работят в Русия, подчерта зам.-министър Иван Кръстев.

Заместник-министрите обмениха опит, идеи и добри примери в областта на трудовата миграция, оценяването на индивидуалните потребности от социално подпомагане и политиките за подкрепа на децата, семействата и възрастните хора, които живеят в изолация. Акцент в разговора бяха и актуалните тенденции на пазара на труда и мерките за повишаване на квалификацията на работната сила и насърчаване на икономически неактивните хора.

По време на срещата заместник-министър Надя Клисурска представи напредъка на България в продължаващите реформи в политиките за дългосрочна грижа за възрастните хора и деинституционализацията на грижата за деца.

Източник: Министерство на труда и социалната политика