Четири нови програми за стимулиране на заетостта

През тази година над 20 хиляди българи ще започнат работа по новите програми за заетост на правителството. Четири нови програми стартират от 1 януари и над 73 милиона лева са предвидени в бюджета за стимулиране и увеличение на заетостта.

Първата програма е насочена към трайно незаетите хора, които полагат обществено полезен труд, за да взимат социални помощи. Това са хора, загубили трудовите си навици, а голяма част от тях са без квалификация. По тази програма ще бъдат обучени 2000 души.

Една от основните цели на държавата тази година е именно увеличаването на заетостта и компетентността на младите хора. През 2014 г. младите хора ще могат да се възползват от няколко проекта за придобиване на ключови компетенции, повишаване на мотивацията и активно включване на пазара на труда. Това са проектите „От обучение към заетост“, „Шанс за работа – 2014″ и „Компас“. Ще бъдат финансирани и обучения по чужди езици. Целта на държавата е през тази година безработицата да не надвишава 13%.

По програма „Клио“, насочена към опазване, поддържане и реставрация на културни обекти ще бъдат наети 200 безработни. Други 200 души ще намерят работно място в дейности за възобновяване, опазване на държавния горски фонд и подобряване на екосредата у нас. Има и специална програма, която ще осигури заетост на 100 бежанци с хуманитарен статут.

 

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Проект „Родители в заетост“

Ролята на новите технологии в обучението на децата

Обезщетението за безработица ще се изплаща по нови правила

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

ПОСЛЕДНИ

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Деинституционализацията на пълнолетни лица с увреждания продължава

Коледен базар на социални предприятия в Народното събрание

Еднократна помощ за енергия и отопление

Категории