През третото тримесечие на 2018 г. БВП на един зает се увеличава с 3,7% в сравнение със същото тримесечие на предходната година, показват предварителни данни на НСИ.
Заетите лица в икономиката са 3,681 млн., а общият брой отработени часове е 1,477 млрд.
Структурата на заетостта по икономически сектори през третото тримесечие на 2018 г. спрямо съответното тримесечие на 2017 г. показва увеличение на относителния дял на индустриалния сектор и сектора на услугите.
На едно заето лице се падат 8100,1 лв. от текущия обем на брутния вътрешен продукт (БВП), като всеки зает създава средно 20,2 лв. БВП за един отработен час.
Брутната добавена стойност средно на един зает през третото тримесечие на 2018 г. се увеличава реално с 2,3%, БДС за един отработен човекочас също се увеличава реално с 2,3% за същия период.
По предварителни данни за третото тримесечие на 2018 г. равнището на производителността на труда в индустриалния сектор е 7798,9 лв. брутна добавена стойност (БДС) средно на един зает и 18,7 лв. за един отработен човекочас.
В сектора на услугите всеки зает произвежда средно 7427 лв. БДС, като за един отработен човекочас се създават средно 18,7 лв. от текущия обем на показателя.
Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор – 2605,1 лв. БДС на един зает и 6,7 лв. за един отработен човекочас.
Структура на заетите лица по икономически дейности през третото тримесечие на 2017 и 2018 година, НСИ:
Източник: Инвеститор, 07.12.2018 г.