04. 05. 21 г.

Методиката за определяне на индивидуалната оценка на хората с увреждания ще бъде променена. Целта e да има съответствие спрямо последните поправки в Закона за личната помощ, които са в сила от началото на годината. При определена първа степен на зависимост хората с увреждания ще ползват до 15 часа месечно лична помощ. За втора степен на зависимост се полагат 42 часа на месец, за трета – до 84, и за най-тежката, 4-та степен на зависимост, са определени до 168 часа право на лична помощ. Докладът за промените е публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на oфициалния портал за обществени консултации Strategy.bg.

С друга предложена от социалното министерство промяна в методиката се прецизират и правоимащите за лична помощ. Това са хора с трайни увреждания, установени вид и степен на увреждане с определена чужда помощ, както и децата с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане без определена чужда помощ. Статистиката към момента показва, че от 80 хиляди потенциални ползватели на лична помощ, 37 500 вече имат личен асистент.