Промени в Закона за насърчаване на заетостта ще дадат повече възможности за включване на неактивните лица на възраст от 16 до 65 години в пазара на труда.

Законопроектът е внесен от Деница Сачева (ГЕРБ-СДС) и група народни представители.

Измененията предвиждат към Агенцията по заетостта да бъде създаден електронен регистър, който да поддържа данните за тези граждани. За целта Агенцията ще обменя данни с други институции като Националната агенция за приходите, Министерството на образованието и науката, Главната дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Главната дирекция „Изпълнение на наказанията“, Агенцията по социално подпомагане, Агенцията за хората с увреждания и други.

Регистърът няма да е публичен и информация за данните в него не може да се получава по реда на Закона за достъп до обществена информация. Условията и редът за обмена на информация и за съвместната дейност на институциите се определя с акт на Министерския съвет.

Ще се разшири и възможността по валидиране на професионални знания, умения и компетентности. Това ще става по реда на Закона за професионалното образование и обучение. Целта е след идентифицирането на неработещите, те максимално бързо да бъдат приобщени към пазара на труда.

Депутатите приеха и предложение на „Продължаваме Промяната“, с което ще се даде възможност чужденците с временна закрила у нас да започнат по-бързо работа на българския пазар на труда. Сачева посочи, че това е насочено предимно към украинците.

Източник БТА