Промените в Закона за професионалното образование и обучение на второ четене

Комисията по образование и наука подкрепи и предлага на Народното събрание да приеме на второ четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение. Текстът е обобщен от работна група от представители на комисията и Министерството на образованието и науката между два законопроекта със същото име – единият е внесен от Милена Дамянова и група народни представители от ПГ на ПП ГЕРБ, а другият – от Валентина Богданова и група народни представители от ПГ на Коалиция за България.

„С този закон се предлагат реформи, които отдавна се очакват и от работодателите, и от българските граждани, и имат за задача да гарантират възможностите за придобиване на професионална квалификация”, обобщи председателят на комисията проф. Ваня Добрева.

С приетите текстове се въвежда понятието „защитена професия”. След спор между депутатите се прие областните центрове да предлагат списък на защитени професии съобразно спецификата на региона, а Министерският съвет да ги утвърждава с определен акт. Финансирането на обучението им ще се осигурява на национално ниво. В момента държавата дава план-прием на професионалните гимназии, без това да е съобразено с икономическото развитие на места. С въвеждането на защитените професии се очаква да се преодолее този недостатък и в близките години професионалните гимназии и училища да произвеждат кадри, които отговарят на нуждите на региона.

Въвежда се и обучението чрез работа. С новите текстове в системата за обучение чрез работа се включват освен професионалните гимназии и училища и професионалните центрове, и колежите. Това ще даде възможност на всички, навършили 16 години, да работят във фирми и предприятия и да усвояват съответната професия. МОН трябва да утвърди учебните програми, по които учениците ще добиват професионални умения. Същото ще се прилага и за български граждани, отпаднали от училищната система, които в момента са извън пазара на труда.

С приетите текстове се предвижда със средства от европейски програми и от бюджета младежи, включени в системата „Обучение чрез работа” да се включат и в програми за ограмотяване. Дава се възможност университетските и областните болници да извършват необходимата подготовка на медицински кадри. Според народните представители това отговаря на сегашната потребност от болногледачи, парамедици и други кадри от системата на здравеопазването.

Ако проектозаконът бъде приет до края на лятната сесия, още от септември 30 професионални гимназии и училища ще бъдат включени в пилотна система, за която е осигурено финансиране.

Според проф. Ваня Добрева законопроектът ще промени изцяло системата на професионалното образование и реално е една от много големите реформи в системата на образованието и социалната политика, в здравеопазването, и дори в икономиката.

 

Източник: НС

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Започна работа Център за деца с увреждания в Перник

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории