promemte logoПрограмата „Един за всички“ е „местен социален магазин“, който осигурява заетост за лица с психични заболявания, като същевременно осигурява преференции при пазаруване за хора с ниски доходи, продажба на местни продукти от региона и в същото време запълва недостига на търговско предлагане в Грац, Австрия. Програмата е разработена от Promente Steirmark GmbH, доставчик на социални услуги. „Един за всички“ обучава служителите през няколко етапа, за да им се помогне да идентифицират своите цели по отношение на заетостта. Служителите, които участват в обучението, са подкрепени от два треньори. Обучителите помагат на персонала в развитието на комуникационните умения, както и осигуряват интензивно обучение по „меки умения“.
Освен това, служителите развиват лични умения като: самоорганизация, повишено ниво на независимост, поемане на отговорност за действията си, както и развитие на мотивационни умения. Изискванията към постиженията на служителите постоянно се увеличават, като се търси и анализира обратната връзка и оценка от страна на обучителите.
promemte practiceПазарът предлага групови и индивидуални услуги за служителите. Груповите услуги наблягат на запазване на основните училищни знания, обучение в комуникативни умения, усвояване на познания за търговия на дребно и стратегии за прилагане на наученото на практика. Индивидуалните услуги се базират на договори, като основа за по-индивидуализирана подкрепа като професионално ориентиране; анализ на силните и слаби страни, както на теоретично, така и на и практическо ниво, осигуряване на стажове в партньорски фирми.
Започвайки през 2008 г., „Един за всички“ успя да помогне на 65 участници в проекта. Като цяло, 43% от участниците в програмата получиха платена работа на отворения пазар на труда. Освен това, 26% от тези потребители към момента участват и в други проекти на организацията или на партниращи организации.

 

За повече информация: www.promentesteiermark.at