Променят се сроковете за договаряне от НЗОК на медицинските изделия

Правителството одобри промени в наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат. Това са медицинските изделия, заплащани от бюджета на НЗОК и с публични средства. Основната част от измененията се отнасят до промяна на сроковете, в които НЗОК провежда своите процедури по Наредбата. Целта е те да бъдат съобразени със сроковете по приемането на бюджета на НЗОК за съответната календарна година.

Отпада изискването комисията към МЗ, която договаря медицинските изделия по реда на Закона за обществените поръчки, при вземането на решенията си да прави оценка на съотношението терапевтичен ефект/цена. Мотивите са, че предвид спецификата на медицинските изделия за много от тях не е възможен пряк терапевтичен ефект, тъй като те са за диагностика, профилактика или наблюдение. Предлага се нова редакция на чл. 23, ал. 3, т. 6 относно предоставянето на информация за регистрирани инциденти с медицинските изделия (ще се събира информация и за блокирани или изтеглени от пазара партиди през последните две години), като по този начин се отговаря на съществуващия обществен интерес.
Целта на предлаганите промени е да не се допусне липса на медицински изделия за пациентите поради административно-организационни затруднения. В резултат от приемането на постановлението се очаква да се улесни достъпът на пациентите до медицински изделия и оптимизиране на административните изисквания за това.

 

Източник: МС

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Започна работа Център за деца с увреждания в Перник

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории