Противоепидемични мерки в община Бургас /социални услуги/В община Бургас със заповед на кмета също са въведени редица мерки за ограничаване разпространението на Covid-19. Затворени за външни посетители са центровете за обществена подкрепа, Центъра за социална рехабилитация и интеграция, дневните центрове за деца и възрастни. Със засилени мерки за превенция трябва да се осъществяват дейностите в центровете за деца с увреждания, домовете за стари хора, Приюта за бездомни, защитените жилища.

Както навсякъде в страната и в Бургас се разширява дейността на домашния социален патронаж. Създаден е и център за обслужване на граждани в полза на подобряването на комуникационните канали в условията на извънредна ситуация. В Бургас е на разположение за жителите денонощен колцентър /ТУК може да намерите всички полезни телефонни номера, на които жителите на община Бургас могат да потърсят информация и помощ в условията на извънредно положение/.