Община Панагюрище е предприела редица мерки за ограничаване на евентуални рискове за разпространение на Covid-19 във връзка с обявеното извънредно положение. Разширен е обхватът на домашния социален патронаж.

Заявки за ползване на услуги се приемат ежедневно, всеки работен ден, от 09:00 до 11:00 часа на телефони: 0886 609 444; 0885 733 731 и 0357/60072.

Продължава предоставянето на социалната услуга „Обществена трапезария“.

По нов модел е организиран работният процес в Дневен център за деца и/или младежи с увреждания „Дъга“ като се прилага алтернативен подход за подкрепа на децата и младежите с увреждания и техните семействата.

Логопедът, педагозите и трудотерапевтът в Дневния център за деца и/или младежи с увреждания „Дъга“ изготвят ежеседмични опростени планове със задачи за работа, въз основа на приетите индивидуални планове за подкрепа на всеки потребител. Изпълнението на плана за подкрепа и обратната връзка с потребителя се извършва по телефона, електронната поща, социални мрежи, скайп, вайбър и други. Логопедът работи съгласно седмичен график за провеждане на онлайн сесии на децата и младежите, ползващи логопедична социална услуга. Сесиите се осъществяват по вайбър, месинджър или скайп.

Осъществяване на контакт със социалната услуга може да бъде направен на следните телефони: 0884482612; 0883454582.

Екипът на Дневния център за пълнолетни лица с увреждания „Св. Св. Козма и Дамян“ оказва подкрепа на потребителите като ежедневно осъществява дистанционна връзка с тях и се информира относно здравословно им състояние и необходимостта от психо-социална подкрепа. Потребителите се консултират и относно възможностите за доставка на хранителни продукти, лекарства и заплащане на месечни сметки за потребление на електрическа енергия, вода и телефон от Домашен социален патронаж.

Осъществяване на контакт със социалната услуга може да бъде направен на следните телефони: 0884482612; 0878899603.

Центърът за обществена подкрепа „Зора“ работи с дежурен специалист в услугата, а останалите специалисти от екипа работят дистанционно със своите потребители.

За консултации и информация: 0357/6-20-23; 0879 123 535.
За психологическа подкрепа: 0879 50 94 52.

В Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Закрила“ са забранени всички външни посещения, спазват се необходимите хигиенни и противоепидемични мерки.

За връзка: 0884 48 3097.

Социалният работник от областния екип по приемна грижа по проект „Приеми ме 2015”, изпълняван от Община Панагюрище осъществява текущо наблюдение на предоставянето на услугата чрез телефон, електронна поща и други приложения за комуникация.

Източник: Община Панагюрище, 02.04.2020 г.