Противоепидемични мерки в община Пловдив /социални услуги/Заради епидемичната обстановка домашният социален патронаж в Пловдив също разшити обхвата си. Чрез районните инспектори и домоуправителите е създадена организация за получаване на актуална информация за възрастни хора и хора в риск, както и за ограничаване на тяхното движение (при необходимост от снабдяването им с хранителни стоки и лекарства). Създаден е Мобилизационен щаб, който се ангажира да оказва помощ на възрастни и нуждаещи се хора на територията на цялата област. В него са включени представители от сектор охранителна полиция, медицински институт към МВР, мобилизационни групи, оперативен анализ. Малотрайните хранителни продукти в общинските образователните институции със срок на годност, изтичащ в периода на въведеното извънредно положение в страната, се предоставят за нуждите на потребителите на Домашния социален патронаж.

Общината откри и Координационен център за подпомагане на хора в нужда, в който ще работят и горещи телефони със следните номера 0878 371 710 и 0878 371 449.

В щаба са ангажирани шестима специалисти от социални услуги в общността – психолози, педагог, социален работник. От 7 до 19:00 часа всеки ден координационният щаб ще приема обажданията на хора, които имат нужда от социална подкрепа. Центърът ще работи в тясна координация с РДВР и дирекция „Социално подпомагане“, с районните кметове, ще привлече доброволци от БЧК и формированието „Пловдив 112“.

Противоепидемични мерки в община Пловдив /социални услуги/Специалисти са изготвили анализ на социалните услуги по разпореждане на кмета Здравко Димитров, за да може всички самотни и нуждаещите се хора, като и тези в неравностойно положение и изпаднали в беда да бъдат подпомогнати.

Храната в социалните трапезарии се разнася пакетирана по домовете.

Затворени са центровете за обществена подкрепа.

В активната си дейност общинският кризисен щаб в Пловдив разчита и на доброволци, в това число и медицински кадри, студенти последен курс по медицина, които да се включват в общите усилия на Общината и общинските здравни заведения за ограничаване разпространението на коронавирус /записването става на тел.032/656 700 или на email: info@plovdiv.bg/.

Община Пловдив стартира и публична кампания „Пловдив ЗАЕДНО срещу COVID-19“ за превенция на коронавируса и обединяване усилията на всички в борбата с епидемията.