Противоепидемични мерки в община Велико ТърновоОбщина Велико Търново въвежда строги противоепидемични мерки и услуги за подкрепа на рисковите групи от населението.

Създаден е логистично-координационен център, който ще обезпечава всички структури и звена с нужда от защитни средства и оборудване. Създаден и колцентър, обявени са телефони, на които гражданите могат да звънят с въпроси и сигнали. Разширява се обхватът на домашния социален патронаж. Грижата ще обхване хора с увреждания, семейства и лица под карантина. Ще бъдат осигурявани доставка на хранителни, битови и санитарни стоки, както и лекарства за хора от рисковите групи за вирусното заболяване, причинено от COVID-19. Това са възрастните хора, самотноживеещите хора и лицата с хронични заболявания. Целта е тези хора да ограничат максимално движението си в условията на пандемичната обстановка. Доставки ще се извършват за града и за населените места от общината, а кметовете и кметските наместници трябва да дадат списък на хората в рисковите групи.

Ситуацията се отразява на психическото състояние, особено при възрастните хора и хората с увреждания. Затова Центърът за социална рехабилитация и интеграция за възрастни и лица с увреждания над 18 години – Велико Търново, както и Центърът за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения предлагат психологическа подкрепа на следните телефони: 062/ 65 13 58, 062/ 60 02 31 и 0885 016 126 – Маргарита Сариева.