Противоепидемични мерки в общините Стара Загора, Кърджали, Хасково, Ямбол и Сливен /социални услуги/Със заповед на кмета на Община Стара Загора временно е преустановена дейността на ДЦ, ЦОП и ЦСРИ. Екипите на посочените социални услуги са в платен годишен отпуск. Работят само резидентните и специализираните услуги. Активна е дейността на ДСП и патронажната грижа.

И в община Кърджали е преустановена работата с потребители на ЦСРИ и ДЦ, а екипите са в отпуск. Останалите социални услуги работят, но при много строг санитарен режим. Действа Център за подпомагане на самотни и възрастни хора – доброволци и служители на ДСП са ангажирани с дейности по снабдяване с храна, лекарства и други стоки от първа необходимост. В община Хасково са предприети подобни мерки за превенция и подкрепа в условията на извънредна ситуация.

Социалните услуги в община Ямбол са в режим на работа без потребители. Дейностите се осъществяват от дежурни специалисти. Голяма част от работата се осъществява онлайн и по телефон. Приоритетно усилията са насочени към услуги за подкрепа и подпомагане на населението в затруднение заради епидемичната обстановка – с варианти за психологическа подкрепа, снабдяване с храна, медикаменти и пр.

От 16 март със заповед на кмета на Община Сливен до 29 март се преустановява работата на ДЦ, ЦОП, ЦРДУ и ЦСРИ на територията на общината. Екипите са в платен годишен отпуск. Работят само резидентните и специализираните услуги. Разширен е обхватът на патронажната грижа. В условията на извънредна обстановка ДСП също работи с повишена активност.