Противоепидемични мерки в общините Видин, Кюстендил, Враца, Перник, Монтана /социални услуги/Не се допускат посещения на външни лица в социални заведения – домове за възрастни хора, домове за деца и други. Преустановяват се посещенията и настаняването на нови потребители в социалните институции и резидентните услуги. Специалистите работят по график, дистанционно или ползват отпуск. Част от персонала участва като доброволци в помощ на Патронажната грижа и в ушиването на предпазни маски за гражданите.

Всички поддържат връзка с общинските администрации, с потребителите /онлайн или по телефон/.

Всички социални услуги въвеждат строги мерки за дезинфекция, лична и битова хигиена и пропускателен режим.