Противоепидемични мерки в Столична община /социални услуги/Във връзка с обявеното извънредно положение заради разпространението на вируса Covid-19 Столична община въведе редица противоепидемични мерки, в т. ч. и по отношение на възрастните хора и лицата, ползващи социални услуги. Създадена е организация за разширяване дейността на общинското предприятие „Социален патронаж“, което подпомага самотни, трудноподвижни и лежащо болни лица и възрастни хора без близки. От предприятието приемат и изпълняват заявки за закупуване на хранителни продукти от първа необходимост и лекарства за хората, попадащи в изброените категории. Клубовете на пенсионера на територията на общината са затворени. Центровете за социални услуги остават затворени за външни хора и със засилени мерки по отношение на дезинфекцията. Засега продължава работа на кризисния център за бездомни, като излизането е само при необходимост. От вчера психолози от социални услуги на Столичната община предоставят подкрепа и консултации на граждани по телефона (в делничните дни от 9:00 до 17:00 часа).

Психолозите са част от екипите на Центъра за социална рехабилитация и интеграция към Столична община, Център за социална рехабилитация и интеграция „Подкрепа“, Дневен център за деца и младежи „Свети Врач“, Дневен център за деца и младежи „Сава Филаретов“, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания.

Телефони за консултации с психолог:
02 971 44 35;
02 971 44 34;
02 936 09 77;
02 479 01 70;
0889 677 640;
0879 449 704.