Проучва на Eurofound, свързано с промените в начина на живот в ЕС заради COVID-19Агенцията Eurofound, която подпомага разработването на добри практики в социалната област и сферата на заетостта и труда, инициира проучване на промените в начина на живот в страните – членки на Европейския съюз, които са предизвикани от разпространението на COVID-19. Онлайн проучването, което е достъпно на всички официални езици в ЕС, обхваща най-скорошните промени в качеството на живот на европейските граждани. Резултатите от проучването ще бъдат използвани за формулиране на отговор на кризата, провокирана от COVID-19.

Въпросникът е разделен на пет раздела, които обхващат емоционалното и финансовото състояние на европейските граждани, както и професионалните промени, настъпили от началото на пандемията. В проучването могат да се включат всички хора, живеещи в Европейския съюз.

Всеки, който иска да се включи в допитването на Eurofound, може да го направи ТУК.

Източник: ЕСФ/ ОПРЧР, 16.04.2020 г.