EASPD публикува обобщение на проблемите, обсъдени в доклада „Живот след насилието“. В изследването са интервюирани жени, които са живели в институции в Холандия. Всички участници са се отдалечили от институциите по време на това изследване и интервютата.

Докладът дефинира три вида насилие, което жените възприемат и запомнят по време на престоя си в институциите.

Пряко насилие: когато някой умишлено се опитва да нарани някого, човек на човек;

Структурно насилие: когато някой е наранен чрез обществени структури, системи за власт и контрол или правила и разпоредби;

Небрежно отношение: когато някой пострада, защото някой, от когото зависи, не го е било грижа за него.

Докладът поставят силен акцент върху въздействието на структурното насилие върху жени с интелектуални затруднения, като се аргументира, че институциите укрепват дълбоко вкоренените обществени идеи, че хората с интелектуални затруднения струват по-малко от другите. Като категоризират уврежданията на хората, за да ги разделят, институциите могат да отчуждават хората от обществото, отваряйки пътя за повече предразсъдъци.

В заключение докладът описва опита на жените с интелектуални затруднения и показва чрез писмени отговори. Освен това, Inclusion Europe предоставя различни препоръки за справяне и спиране на насилието срещу тази уязвима група лица, чрез включване от ранна възраст до образование до разбиране и подкрепа от помощния персонал и промени в политиките от европейските политици.

Пълният текст на доклада може да прочетете ТУК

Източник: EASPD