НСОРБ и Мрежата на асоциациите на местните власти в Югоизточна Европа (НАЛАС) ще реализират проучване на социално-икономическото състоянието на общините. За целта е изготвен въпросник, а събраната информация ще послужи за анализ и формулиране на политически препоръки за справяне с последствията от пандемията на COVID-19 и възстановяване след кризата.

Проучването акцентира основно върху социалните услуги, икономическите пакети в подкрепа на гражданите и бизнеса, мерките по дезинфекция и почистване на публичните пространства.

Участниците в допитването се призовават да предоставят и информация за иновативни практики, което става чрез попълване на специален образец.

НАЛАС ще обобщи всички получени анкетни карти с цел да се направят изводи и да се формулират конкретни политически препоръки.

НСОРБ ще определи трите най-добри общински практики в борбата срещу COVID, които ще бъдат предложени за представяне в рамките на онлайн конференция на 22 юли, с участието на кметове от държавите от Югоизточна Европа.

Участвалите в проучването общини ще бъдат поканени да вземат участие в събитието чрез видеовръзка, като ще могат да се включат с коментари и въпроси в дискусията.

НСОРБ отправя покана към всички общини да се включат в проучването /като попълнят въпросника/ и да споделят добрите примери от работа си по време на пандемията в срок до 1 юли.

За допълнителни въпроси и уточнения: Яна Дочева, началник на отдел „Международно сътрудничество“, тел.: 02 943 44 67 и ел. поща [email protected]

Повече информация може да намерите ТУК.

Източник: НСОРБ, 25.06.2020 г.