Институтът по социални дейности и практики публикува доклад от проучване „Социалните услуги в общността в условията на извънредно положение”, проведено в периода 26 април – 6 май 2020 г. В изследването са се включили 119 души от 113 социални услуги в цялата страна.

Проучването изследва предизвикателствата пред социалната работа с деца и семейства в риск в ситуацията на извънредно положение. Методологията е разработена от екип от експерти от катедра „Социална педагогика и социално дело” на СУ “Св. Климент Охридски” и от Института по социални дейности и практики. Работата на изследователския екип е доброволна, изследването не е финансирано.

Целта на изследването е да се проучат актуалните практики в социалните услуги и да се очертаят възможни препоръки за адаптиране на социалната работа към една бъдеща продължаваща ситуация на социална дистанция.

Проучване „Социалните услуги в общността в условията на извънредно положение”Участници в изследването са основно работещи в Центрове за обществена подкрепа, на следващо място по представителност в проучването са работещи в Центрове за социална рехабилитация и интеграция, които съставляват около една пета от всички участници. Близо 40 % от участващите в изследването са социални работници, психолозите са 30% от всички попълнили анкетата. Участниците сравнително равномерно представляват услуги, чиито доставчик са общини (около 53%) и такива, чиито доставчик е неправителствена организация.

Проучване „Социалните услуги в общността в условията на извънредно положение”Проучване „Социалните услуги в общността в условията на извънредно положение”Проучване „Социалните услуги в общността в условията на извънредно положение”

Пълния текст на доклада може да прочетете ТУК.