Проверка на изпълнението на ЦНСТ в София

Общо 14 деца ще бъдат настанени в новия център за настаняване от семеен тип, изграден в кв.”Сухата река”, район „Подуяне”. Общо са изградени 13 центъра за настаняване от семеен тип и 3 защитени жилища. Това каза на 20 август 2014 г. заместник-кметът на София Албена Атанасова с ресор социални дейности и интеграция на хората с увреждания при проверка на изпълнението на център за настаняване от семеен тип в кв.”Сухата река”, район „Подуяне”.
Центърът е част от проект по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007- 2013 г.: „Изграждане на социална инфраструктура в подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск на територията на Столична община”. Схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1: „Социална инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”.
По проекта са изградени 13 Центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) и 3 Защитени жилища на територията на осем столични района. Общият бюджет на Проекта по ОПРР е 9 758 867,24 лева. Центровете за настаняване от семеен тип са разположени в „Факултета”, район „Красна поляна”, район „Люлин”, район „Подуяне” район „Овча купел”, район „Сердика”, район „Надежда”, район „Връбница”
Дейностите в центровете и защитените жилища ще продължат да се развиват по проект: „Шанс за децата – разкриване на 13 „Центрове за настаняване от семеен тип“ за деца и младежи и 3 „Защитени жилища“ в Столична община“ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.

 

Източник: Столична община

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории