16. 04. 21 г.
Община Велико Търново надгражда проекта „Патронажна грижа“ с предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги и психологическо консултиране, помощ при пазаруване и други услуги в подкрепа на хората от уязвимите за коронавирусна инфекция групи, съобщават от пресцентъра на общината.

Тази форма на подкрепа започва от 5 май и ще обхване още близо 180 жители на общината – хора с увреждания, възрастни граждани в невъзможност за самообслужване в продължение на една година.

От 2019 година по проекта „Патронажна грижа“ са подпомогнати над 600 лица в 28 населени места от общината и е осигурена заетост за 88 лица. Проектът „Патронажна грижа+“ има и второ направление чрез което над 800 потребители и 387 от персонала в над трийсет от социалните услуги, ще получат лични предпазни средства, тестване за COVID-19 и дезинфекция на помещенията.

Предвидени са също допълнителни плащания на служителите за положен извънреден труд, назначаване на допълнителен персонал от 30 души, осигуряване на дигитални устройства.

Общият размер на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ по проекта възлиза на 1,4 млн. лева, осигурени от бюджета на Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. В рамките на проекта ще бъде извършен и текущ ремонт в част от административната сграда на Дома за стари хора „Венета Ботева“ във Велико Търново за обособяване на индивидуални помещения за изолация на потребители, заразени с COVID-19.

Източник: Община Велико Търново