МТСП обсъди Проекта за социално включване с представители на Световната банка

На 25 февруари 2014г. министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов и заместник-министър Лазар Лазаров се срещнаха в МТСП с Алберто Родригес – директор на сектор „Човешко развитие” и Кристиан Бодевиг – ръководител на сектор в Световната банка. Te изразиха удовлетвореност от доброто сътрудничество във всички сфери на социалната политика, което е изградено между МТСП и Банката. По време на срещата те обсъдиха напредъка и предстоящите дейности по Проекта за социално включване (ПСВ), който се финансира със заем от Световната банка.

Министър Адемов информира, че към края на декември 2013 г. по ПСВ са усвоени общо 37 105 537 лв., от които 33 025 585 лв. заемни средства и 4 079 951 лв. общинско съфинансиране. От стартирането на Проекта до момента, в резултат на финансираните строителни дейности по проекта, в 29 общини се разкриват 1 868 нови места в детски ясли и градини.

МТСП ще насочи усилията си към 12-месечно предоставяне на услугите със средства по заема, както и към осигуряване на устойчивост на услугите чрез средства от новата Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Министър Адемов представи и политиките на министерството в областта на пазара на труда, като подчерта важността на мерките за активиране на продължително безработни лица, програмите за обучение и мерките за борба с младежката безработица.

 

Източник: МТСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Започна работа Център за деца с увреждания в Перник

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории