На 16.09.2020 г. (сряда), 13:30 часа, в градината на хотел „Империал“, гр. Пловдив, ще се проведе събитие, организирано от Пловдивския университет, на тема „Подкрепа за учители и треньори за планиране и организиране на приобщаващи спортни дейности“, в рамките на което ще се представи безплатно мобилно приложение в помощ на учители, треньори и родители. То е посветено на разпространение на резултати по проект: „Спорт за всички“ – ST4ALL, 590416-EPP-1-2017-1-BG-SPO-SCP, съфинансиран по програма „Еразъм +“ на ЕС.

Участници ще бъдат експерти от България и при възможност за пътуване – от чужбина в областите: приобщаващото образование, педагогика, физическо възпитание и спорт, работа с хора с увреждания и техните семейства. Работната програма на семинара ще включва: тематични презентации в областта на приобщаващото спортно образование на деца и младежи с различни видове увреждания и подходи за адаптиране на образователния процес и преподавателските стратегии според нуждите им.

В рамките на събитието ще бъдат представени:

  • База данни с приобщаващи спортни практики в училища/младежки организации
  • Учебна програма и учебни материали
  • Мобилен и онлайн инструмент за самооценка в подкрепа на учителя/треньора при оценяването на изучения материал
  • Мобилно приложение за обучение, интегрирано чрез онлайн портал

В допълнение ще бъдат обсъдени възможности за насърчаване на сътрудничеството между специалистите, работещи с деца и младежи с уреждания.

ПРОГРАМА НА СЪБИТИЕТО

Повече може да научите ТУК.