В Стара Загора се проведе първата публична дискусия по Закона за социалните услуги, организирана от Министерството на труда и социалната политика. Във форума участваха министърът на труда и социалната политика Деница Сачева, зам.-министрите Зорница Русинова и Лазар Лазаров, Гергана Микова, областен управител – Стара Загора, изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане Румяна Петкова, експерти от МТСП, АСП, представители на Община Стара Загора, родителски организации и други заинтересовани страни.

С новата правна рамка в сектора ще се въведе ясна регламентация и стандарти за качество на социалните услуги. Създаването на нови социални услуги няма да е безконтролно, а ще е съобразено с потребностите на населението на всяка община и ще се регламентира в национална карта.

„Целта на закона е да оказва подкрепа на семействата. С него ще се въведе по-добър регламент и контрол над качеството на социалните услуги. Създаването на национална карта на социалните услуги ще гарантира, че няма да има свободен пазар на услуги. Ще има регулация и общественият ресурс ще се насочва само където има нужда“, подчерта министърът на труда и социалната политика Деница Сачева по време на дискусията.

Към края на 2019 г. в България има 1358 социални услуги, които се управляват от общините и се финансират от държавния бюджет. През 2020 г. бюджетът за тези дейности е близо 300 млн. лв.

Министър Сачева отново посочи, че за да се повиши качеството и достъпността на социалните услуги, темата за развитието на човешките ресурси в сектора трябва да се разглежда приоритетно.

„Трябва да насърчаваме повече млади хора да избират професиите, свързани със социалните дейности. Социалната работа е важна не само за хората в нужда, а за обществото. Тя изгражда връзката помежду ни“, каза Сачева.

Със Закона за социалните услуги се въвеждат стандарти за квалификация и професионално развитие на служителите, както и стандарти за ефективността на услугата с оглед постигнатите резултати за хората, които я ползват. Предвижда се лицензиране за всички частни доставчици на социални услуги, като по този начин държавата ще може да упражнява по-строг контрол върху тяхната дейност.

„Със Закона за социалните услуги се въвежда по-строг режим за тяхното предоставяне. Въвежда се ежегодна оценка на изпълнението на услугите, за да сме сигурни, че нуждите на всеки потребител ще бъде удовлетворена“, каза заместник-министър Зорница Русинова. „С новата правна рамка даваме ясна регламентация как да се изпълняват услугите – на общинско, областно или национално ниво. Страховете, че ще има безконтролно създаване на услуги, са безпочвени“, добави тя.

Източник: МТСП, 30.01.2020 г.

Дискусията може да гледате ТУК /zagoranews.bg/.