Публична дискусия за младежката безработица с участието на еврокомисаря по заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване Ласло Андор

Социалните предизвикателства пред Европейския съюз, трудовия пазар, заетостта и социалната политика обсъдиха председателят на парламента Михаил Миков и еврокомисарят по заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване Ласло Андор. Двамата се срещнаха на 12 май 2014 г. преди началото на проведената в Народното събрание публична дискусия за младежката безработица, организирана от парламентарните комисии по труда и социалната политика и по европейски въпроси и контрол на европейските фондове.

Комисар Андор изрази задоволство от поредната възможност да е в България, за да бъдат обсъдени актуалните проблеми на страната в контекста на европейския дневен ред. Според него младежката заетост е сред основните ангажименти и отговорности на политиците.

Председателят на Народното събрание информира госта за най-важните решения на 42-рото НС в социалната област от началото на мандата и подчерта, че са приети редица решения в областта на социалната политика, които да подобрят живота на гражданите в условията на икономическа криза.

Михаил Миков се съгласи с мнението на комисар Андор за остротата на проблема с младежката заетост и определи като едно от най-важните решения в социалната област именно приетите от НС мерки за преодоляване на младежката безработица. Той посочи насочването на 100 милиона европейски средства за младежка заетост, насърчаването на работодателите, наемащи на работа млади хора до 29 години и др. Михаил Миков изрази загрижеността си относно настроения в отделни европейски страни за нарушаване на основни свободи, които засягат правата на български граждани.

България ще получи с 20 процента повече средства от Европейския социален фонд в периода 2014 – 2020 г. в сравнение с предишния програмен период, заяви еврокомисарят по заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване Ласло Андор. Този допълнителен финансов инструмент трябва да се разглежда като огромна възможност за страната, посочи той пред участниците в дискусия за младежката безработица. Форумът, организиран от парламентарните комисии по труда и социалната политика и по европейски въпроси и контрол на европейските фондове, откри председателят на Народното събрание Михаил Миков.

Нивата на младежката безработица в някои страни са два пъти по-високи от средните стойности за безработицата в Европа – близо 11 процента и за Еврозоната – около 12 на сто, отбеляза еврокомисарят по време на дискусията. По думите му това са неприемливи нива, свързани с дългата рецесия, и трябва да бъдат предприети мерки за тяхното намаляване. Има нужда от реформи и нови подходи, заяви Ласло Андор. Младежката гаранция трябва да бъде приоритет и предлагаме подкрепа за успеха на този нов и изключително важен инструмент в България, допълни той.

Председателят на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове Деница Караджова отбеляза, че темата за младежката безработица е чувствителна не само за Европа, но и за нашата страна. Тя подчерта, че през последните няколко години както на европейско ниво, така и в България, са положени много усилия за справяне с последиците от икономическата криза и овладяване на трудната ситуация в някои държави-членки, съпроводени с постигане на консенсус около наистина нелеки решения. Според нея намирането на устойчиви решения, които да предотвратят появата на нови подобни рискове за Съюза в бъдеще, неминуемо изисква по-задълбочена интеграция между държавите-членки.

Председателят на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове отбеляза, че ролята на Европейския социален фонд за финансиране на младежката заетост е ключова и приветства усилията на европейските институции и в частност на Европейската комисия в лицето на комисар Андор за превръщането на младежката гаранция в реалност, а не просто в поредната козметична възможност, предоставена на младите обезверени европейци.

Председателят на Комисията по труда и социалната политика Корнелия Нинова заяви, че за Народното събрание и правителството младежката заетост остава предизвикателство. От началото на годината младежката безработица намалява – през март 2014 г. достига 73 838 младежи до 29- годишна възраст, а за същия период на 2013 г. безработните младежи са били над 80 000, посочи Корнелия Нинова. Тя съобщи, че през първите три месеца на тази година 10 176 младежи са започнали работа на първичния пазар на труда, като 3000 от тях са били включени в субсидирана заетост.

Въпреки данните, които сочат подобрение по отношение на младежката безработица, ние оставаме с огромно внимание към този въпрос и предприемаме мерки за неговото решаване, заяви председателят на Комисията по труда и социалната политика. Корнелия Нинова посочи, че от началото на 2014 г. се реализира Националният план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014-2020 г. През 2014 г. продължително безработните лица, в това число и младежите, са приоритетна група и има четири нови програми на Националния план за действие по заетостта – „Клио”, „Възобновяване и опазване на българската гора”, „Сигурност”, „Програма за обучение на безработни лица на социално подпомагане”. Председателят на социалната комисия се спря и на направените законодателни промени, ориентирани в подкрепа на младежка заетост.

Заместник – министърът на труда и социалната политика Росица Янкова заяви, че според правителството за успешни действия в социалната сфера са нужни съгласувани политики в областта на икономиката, финансите, заетостта като устойчивото развитие и създаването на качествени нови работни места с достойни условия на труд и заплащане е немислимо без балансиран подход между сигурност и гъвкавост на пазара на труда и постигането на социална справедливост и добър социален диалог.

Председателят на Народното събрание Михаил Миков отбеляза, че за жалост Европа е диференцирана не само в богатството, но и в такива показатели като младежката безработица. Темата за нея е кореспондентна със зоните на по-ниско социално-икономическо развитие, допълни той.

В дискусията участваха депутати от двете парламентарни комисии, представители на държавни институции, на синдикатите, на работодателски и неправителствени организации, на академичните среди и експерти.

 

Източник: Народно събрание

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории