В сайта на Агенцията за хората с увреждания (рубрика „Проекти и програми“) е публикуван препис-извлечение на протокол ЦЗЗ № 3 /03.07. 2020 г. за оценка и класиране на проекти по Методика за финансиране на проекти за създаване на центрове за защитена заетост.

Източник: АХУ, 08.07.2020 г.