Над 14 000 безработни са започнали работа през февруари

14 200 безработни са започнали работа през месец февруари 2014 г. 13 309 от тях са намерили реализация на първичния пазар – с 1 203 повече в сравнение с месец януари 2014 г. Останалите 891 лица са ангажирани по програми за заетост, мерки и схеми на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”.

12.2% е равнището на безработицата през февруари 2014 г. То се запазва непроменено спрямо предходния месец. В сравнение с февруари 2013 г. равнището на безработица е с 0.2 процентни пункта по-високо. Запазването се дължи на значителния спад на входящия поток от новорегистрирани безработни в бюрата по труда и на по-големия брой устроени в реалната икономика.

В бюрата по труда са регистрирани 400 943 безработни лица. Те намаляват с 290 души спрямо януари. За сравнение, през февруари 2013 г. безработните са с 1 065 души повече в сравнение с януари 2013 г.

Новорегистрираните безработни в бюрата по труда са 30 309, като намаляват значително – с 15 560 души в сравнение с предходния месец. Спрямо февруари 2013 г. общият брой на новорегистрираните е с 5 992 лица по-малко.

През февруари са регистрирани в бюрата по труда 35 248 безработни младежи до 24 г. и 75 686 младежи до 29-годишна възраст. В сравнение с предходния месец и в двете групи се наблюдава намаление на броя. Безработните младежи до 24 г. намаляват с 451 лица, а до 29 г. – със 728 лица. Започналите работа безработни младежи са 25% от всички започнали работа безработни, при условие, че относителният им дял от общия брой регистрирани безработни е 18.9%. През месец февруари 3 543 младежи до 29 г. са постъпили на работа.

В бюрата по труда през месеца са обявени общо 13 136 места в реалната икономика и по програми за заетост. Търсенето на работна сила на първичния пазар за втори пореден месец нараства. На първичния пазар в бюрата по труда са заявени 12 460 работни места, с 1492 места повече от януари 2014 г. Повече от 2/3 от местата са заявени от частния сектор (68.2%) – частните работодатели са обявили общо 8 499 места.

През февруари 2014 г. най-много свободни работни места в бюрата по труда са заявени от: преработващата промишленост (3 682 места), търговията (1 667 места), селското, горското и рибното стопанство (1106 места), хотелиерството и ресторантьорството (941 места), от операциите с недвижими имоти (755 места), финансови и застрахователни дейности (700 места), строителството (605 места), държавното управление (466 места), административните и спомагателни дейности (447 места), транспорта (411 места), образованието (330 места) и др.

През месеца обявените сезонни места са нараснали над 3 пъти в сравнение с предходния месец, като индикация за раздвижване на пазара на труда във връзка с предстоящия активен сезон и с над 500 места спрямо същия месец на 2013 г. Обявени са 1 464 сезонни работни места.

В сравнение с февруари 2013 г., броят на заявените свободни работни места нараства с 1 722. Нарастване се наблюдава в преработващата промишленост (с над 1 100 места), в хотелиерството и ресторантьорството (с почти 390 места), в операции с недвижими имоти (с 370 места), в търговията (с над 260 места) и др.

 

Източник: Агенция по заетостта

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории