Интервю със Стояна Стоева, програмен мениджър във фондация Reach for Change България

Във връзка с наближаващия краен срок за кандидатстване в деветото издание на Конкурса ПРОМЯНАТА се свързахме със Стояна Стоева, програмен мениджър във фондация Reach for Change България и я поканихме да сподели повече себе си, за конкурса, за критериите за оценяване и за своето виждане за социалната работа.

Стояна Стоева

Стояна Стоева

Коя е Стояна Стоева?

Имам над 15 години опит в НПО сектора, 6 години в работа за компании, 6 години като социален предприемач. Работата с кауза носи смисъл. Социалното предприемачество за мен е пресечната точка на социално значимите инициативи и бизнес инструменти, който работи за ефективна промяна на средата и обществото, в които живеем. Работата в Reach for Change дава ми възможност да работя с хора, носители на добро.

Разкажете повече за Reach for Change България и работата ви.

Reach for Change България е организация посветена на подобряване условията за развитие. Социалното предприемачество е един от най-ефективните и устойчиви инструменти за справяне с проблеми и предизвикателства, пред които е изправено обществото ни. Съчетавайки прагматизма на бизнес подхода със задълбочеността и съпричастността на социалната работа, социалните предприемачи постигат дълготрайна промяна и създават по-добро бъдеще за нашите деца и младежи.

Осемте издания на инициативата ПРОМЯНАТА до момента дадоха шанс на деветдесет и две организации да развият своите идеи и да подкрепят над 200 000 деца и младежи от цяла България.

Развиваме се заедно със сектора в страната и за последните години работим върху няколко инициативи – тази година стартирахме първия таматичен инкубатор, посветен на намаляването на бедността и социалното изключване. Паралелно с това, в консорциум с наши партньори от различни сектори работим върху разработването на нов финансов инструмент за социални предприемачи, развиваме общност, която събира предприемачи и експерти от различни области. А заедно с това с работим по проект фокусиран върху нуждите на жените социални предприемачи.

Има ли нещо различно в деветото издание на конкурса ПРОМЯНАТА?

Тази година специално внимание се обръща на инициативи с фокус върху:

  • Достъп до качественото образование и по-добри образователни постижения;
  • Заетост;
  • Достъп до услуги;
  • Дигитални решения;

Кандидатурите, свързани с тези теми ще бъдат разглеждани с допълнително внимание и интерес. Социални предприемачи, работещи върху друг проблем на децата и младежите в България, също могат да кандидатстват и имат шанс да са сред финалистите.

Конкурсът ще определи общо петима финалисти, които ще станат част от Инкубатора на ПРОМЯНАТА.

Големият победител ще получи безвъзмездно финансиране в размер на 20 000 лв. Двама от финалистите, събрали най-много гласове в етапа на онлайн гласуването, ще получат по 15 000 лв. Останалите двама финалисти ще получат по 5 000 лв.

Разкажете повече за това какви качества трябва да притежават проектите, които кандидатстват в конкурса.

Конкурсът Промяната търси организации и предприемачи, които имат ясно разбиране на проблема, върху който са се фокусирали – познават неговите причини и ефектите, до които води той. Имат идея за това как искат да въздействат и да достигнат възможно най-голям брой нуждаещи се деца в целевата група. Работят върху решението реалистично и имат амбиция да се развиват устойчиво. Социално значимите каузи са винаги специфични, често пъти трудни за поддържане и именно затова амбицията на Reach for Change  е да подкрепя тези предприемачи, които имат съзнанието, че този път може да се извърви с учене и гъвкавост.

Познавате много хора, които се занимават със социално предприемачество, имат ли те общи качества и кои са те?

Хората, които се занимават със социално предприемачество сякаш преди всичко са добри хора с особена чувствителност и неспособност да стоят безучастно, веднъж осъзнали възможността да бъдат полезни за другите. Те са мечтатели, притежават смелост, която вдъхновява, вярват силно, разочароват се, правят грешки, преживяват силно и се учат постоянно. Често пъти са много добри професионалисти, които имат визия и знаят как да постигат промяна за децата и младежите.

Познавате и много хора, които работят в социалната сфера, какво бихте им казали, какво бихте им пожелали?

Работата в социалната сфера е безкрайно ценна и обичайно много трудна. Имала съм възможност да се срещам с много хора от сектора. Те са компетентните експерти и практици, които най-добре познават как нуждите на хората, с които работят – често пъти такива от уязвими групи, така и ограниченията на законодателството.  Те са част от онези, които активно работят за това България да е по-добро място за живеене за всички. Прекрасните неща, които правят са обикновено резултат от много години отдадена и постоянна работа. Струва ми се, че често пъти се чувстват сами и това е тъжно. Защото грижата за хората и целостта на обществото не е работа на професионалистите от социалната сфера, но и на бизнеса и държавата, както и на всички нас.

Екипът на НАСОКИ благодари на Стояна Стоева, програмен мениджър във фондация Reach for Change България за отделеното време!