04.06.21 г.

Едва 10-15 процента от сляпо-глухите в България работят, съобщи ръководителят на Националната асоциация на сляпо-глугите в България Величка Драганова. Самата Драганова е първият сляпо-глух юрист в България, като през 2015 година е завършила право. Тя решава да се дипломира след като се е срещнала много пъти с отказ от работодатели и сега целта й е да помага на своите събратя по съдба. По думите й, работодателите са скептични по отношение на наемане на хора с увреждания.

На кръгла маса в Сливен бяха обсъдени проблемите на хората с увреждания при приемането им на работа и създаването на добри практики, партньорства и нови центрове по места. В Сливен работи и един от първите центрове за хора с увреждания, но те все още нямат обучен персонал за работа със сляпо-глухи. Драганова заяви, че имат готовност да обучат такива специалисти, като се изчаква да бъде уредени законовите актове, свързани с жестовия език. Сред актуалните проблеми Величка Драганова посочи пандемията от коронавирус, която, по думите й, се е отразила пагубно, подтискащо на тези хора, заради социалната изолация.

Националната асоциация на сляпо-глухите в България със седалище Пловдив съществува от 1997 година и е с утвърдени традиции в обучението, рехабилитацията, обгрижването и защитата на правата на хората със слепо-глухота. Общо 519 са членовете на организацията, като в Сливен те са 13 човека, подадени са били и заявления за нови членства. За техните нужди работи новооткрит Рехабилитационен център в Пловдив, който извършва рехабилитационна дейност, обучение за работа с компютри, психолог и др.

Изтчник: БТА