Програмата „Работилница за родители „Да пораснем заедно“ се реализира в резултат на сключено споразумение за сътрудничество на Община Казанлък и УНИЦЕФ – България. Програмата е разработена от УНИЦЕФ и се прилага в различни държави. Работилницата предоставя пространство, родители могат да споделят своя опит и знания, свързани с грижата за децата, както и да разширят познанията си за детското развитието и психологически потребности през периода на най-ранното детство. Програмата представлява тематично свързани сесии, в които се използват различни форми на работа.
Срещата в Казанлък е на 2 октомври от 17.30 ч. в сградата на Комплекса за социални услуги за деца и семейства на ул. „Войнишка“ 25 /бившата Община №2/.

Участието в програмата е безплатно.

Източник: kazanlak.com, 27.09.2019 г.