Работна група ще изготви изцяло нов проект на Закон за хората с увреждания. Това решиха по време на среща днес министърът на труда и социалната политика Бисер Петков, председателят на парламентарната комисия по здравеопазване д-р Даниела Дариткова, заместник-председателят на парламентарната комисия по труда и социалната политика Светлана Ангелова, представители на национално представителните организации на и за хората с увреждания и родители на деца с увреждания. Основната цел е новият нормативен акт да бъде синхронизиран с Конвенцията за правата на хората с увреждания, която беше ратифицирана от Народното събрание през 2012 г.

В законопроекта ще бъде регламентирано правото на лична помощ за хората, които имат нужда от такава в ежедневните си дейности. Личната помощ ще бъде отпускана на база на социалната оценка на индивидуалните потребности, която по-добре ще отчита нуждите на хората.

Законопроектът предвижда промяна на функциите на Агенцията за хората с увреждания. Участниците в дискусията се обединиха около предложенията да бъдат подсилени мерките, осигуряващи възможност за интегрирана работна среда за хората с увреждания.

„Важно е още в етапа на подготовката да гледаме в една посока. Тръгваме по този път заедно. Надявам се заедно да изпълним задачата след няколко месеца“, обърна се министър Бисер Петков към участниците в срещата.

„Новият закон ще касае всички хора с увреждания, затова искаме по-широк кръг от организации да бъдат включени в работната група. Само през диалога можем да постигнем добрите решения, които да удовлетворят желанията на хората с увреждания“, коментира Светлана Ангелова. Д-р Дариткова допълни, че е трудно да се постигне съгласие на 100%, но институциите имат амбицията да го направят. Двете парламентарни комисии изразиха подкрепата си към министър Петков и неговия екип за създаване на нов Закон за хората с увреждания.

Участниците в срещата се обединиха около извода, че е необходимо повече време за изработването на нов закон. Министър Петков увери, че желанието е законопроектът да бъде приет в рамките на тази година. Съставът на работната група ще бъде разширен с представители на родители на деца с увреждания.

Източник: МТСП, 15.05.2018