Работната група за разработване на концепция на Закон за социалните услуги проведе днес третото си заседание в Министерството на труда и социалната политика. Целта на днешната дискусия беше да се отговори на въпросите, свързани с дейностите, резултатите, мониторинга и оценката на качеството на социалните услуги. Обсъдени бяха типовете дейности за подкрепа и очакваните резултати, стандартите за качество, процедурата и инструментите за оценка на качеството, както и критерии за измерване на качеството на самата система на социални услуги.
По време на първата дискусия, която се състоя на 26 април, беше обсъдена темата „Рискове, потребности и достъп“. Основната цел на втората среща на работната група, която се състоя на  3 май, беше да се отговори на въпросите, свързани с достъпа до услуги. Експертите дискутираха какво дефинираме като услуга, дейностите за подкрепа, организационни форми на предоставяне на услуга, дефиницията за потребител, конкретният обхват и механизмите на предоставяне на социални услуги.
Следващите планирани дискусии са на  9.05.2018 г.  по темата „Планиране, управление, финансиране и мониторинг“ , на 10.05.2018 г. по темата „Кой предоставя услуги“ . Последната дискусия ще се проведе на  11.05.2018 г. по темата „Връзки с други системи“. Концепцията на Закона за социалните услуги се очаква да бъде подготвена до 18 май. Всички дискусии се провеждат в зала „Пресцентър“ на Министерството на труда и социалната политика.
Работната група за подготовка на концепцията е създадена със заповед на министъра на труда и социалната политика Бисер Петков. Неин председател е заместник–министър Росица Димитрова. В работната група участват експерти от държавни институции,  местните власти, които са и доставчици на социални услуги,  социални партньори – синдикати и работодателски организации, неправителствени организации, по голямата част от които са и доставчици на социални услуги,  представители на академичните среди.
Следвайки принципите на прозрачно управление и диалогичност, МТСП  не ограничава избора на форма на участие в дейността по разработването на концепцията. Така по предложение на НПО участниците в работната група провеждат обсъждания под формата на структурирани дискусии с професионален модератор – г-жа Ива Таралежкова (председател на Форум Гражданско участие), следвайки определени правила за работа.
Източник: МТСП, 04.05.2018