Работната сила в сектора на социалните услуги в Европа: текущо състояние и предизвикателстваФедерацията на европейските работодатели в областта на социалните услуги (EFSE) публикува последния си доклад относно текущото състояние на работната сила в сектора на социалните услуги и бъдещите предизвикателства, пред които е изправена.

Докладът се базира на данни от Еврофонд и Евростат, както и от опита на работодателски организации, свързани със социални работодатели и представляващи 10 държави членки. Докладът съдържа 5 раздела, които се отнасят до: Данни за заетостта; Социален диалог и индустриални отношения; Квалификация и умения; Условия на работа и Основните предизвикателства пред сектора на социалните услуги в областта на управлението на човешките ресурси.

С целия доклад може да се запознаете ТУК.