Нови 613 работни места могат да бъдат осигурени с европейска финансова подкрепа в област Благоевград. Почти всички по-малки общини в област Благоевград са допустими за участие в Проект “Работа” на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.
Подаването на заявления от работодателите от общините Банско, Белица, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сатовча, Симитли, Струмяни, Хаджидимово и Якоруда за участие в Проект “Работа” започна на 16 февруари и ще приключи на 9 март 2018 г., припомнят от Областен информационен център – Благоевград.
Работодатели от реалния сектор, общини и общинските предприятия, физически или юридически лица, вписани в регистъра към Агенцията за социално подпомагане /АСП/ за предоставяне на услугите по дейностите “Домашен социален патронаж” и/или “Домашен помощник”, социални предприятия, дружества за заетост, предприятия, които осигуряват временна работа, НПО, и някои определени видове земеделски производители ще могат да получат средства за осигуряване на заетост за период от 12 месеца на безработни и неактивни лица. Месечното възнаграждение на наставника е в размер на една минимална работна заплата и половина. Заявленията могат да се подават освен на хартия и по електронен път в съответните Бюра по труда в областта по адреса на разкриване на работното място, като всички необходими указания и документи са публикувани на интернет страницата на Агенция по заетостта.

Източник: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1751405

Дата: 23.02.2018 г.