Работна среща „Ранна интервенция на деца“

Фондация „За Нашите Деца“ и фондация „Карин Дом“, член на НАСО, проведоха работна среща за споделяне на опит в сферата на „Ранната интервенция за деца“ и семейно ориентирания подход при предоставянето на тази услуга. Събитието бе открито от Елка Налбантова, директор на фондация „За Нашите Деца“ и модерирано от Мария Петкова, директор на фондация „Лале“.

Целта на събитието беше да събере неправителствени организации от цялата страна, които предоставят услугата и да споделят по между си своя опит, напредък, постигнати резултати и затрудненията, които имат в работата по „Ранна интервенция“. На срещата присъстваха експерти от Столична община, Агенция за социално подпомагане, ОЗД Връбница, ОЗД Младост и ОЗД Сердика, а от неправителствения сектор участие взеха Алтернатива 55 ЦСРИ, гр. Стара Загора, Асоциация на студентите медици в България, Сдружение БАЛИЗ, гр. Плевен, Сдружение Еквилибриум, гр. Русе, Логопедичен център Ромел, НМД, Отворено общество-София, Сдружение Приятели на децата-Горски Сеновец, Сдружение Първи юни, гр. Бяла Слатина, Сдружение Самаряни, гр. Стара Загора, Сдружение Символ на любовта, гр. Гоце Делчев, Уницеф, Фондация Нет, Фондация „Де Пасарел България”.

В рамките на деня, експертите от присъстващите организации споделиха своя опит, представиха случаи от своята практика и обсъдиха нуждите и възможностите за по-добро развитие на „Ранната интервенция за деца“ от 0 до 3 години. Те обединиха своите знания и опит как да държат семейството на фокус като най-важния ресурс, за развитието на детето.

 

Източник: csr.bg

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории