Национална стратегия за превенция на ранните раждания

Национална работна програма за превенция и ограничаване на ранните раждания ще бъде изготвена с участието на всички заинтересовани институции, информират от Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗДЧ. Около това решение се обединиха участниците в организираната от председателя на ДАЗД Ева Жечева дискусия на тема „Ранните раждания и защитата на правата и интересите на децата“, която се състоя на 1 април 2014г. в град Бургас. Те подкрепиха предложенията на ДАЗД за мерки и нормативни промени за ограничаване на явлението „деца раждат деца“, изготвени след анализ на резултатите от извършената от ДАЗД планова проверка в 39 родилни отделения и 21 дирекции „Социално подпомагане” в страната.

Намаляването на възрастта на родилите малолетни момичета, както и широкият медиен интерес оформят сериозна гражданска позиция на неприемане и противодействие на тенденциите за намаляване на възрастта на родилките деца, превенция и овладяване на процеса, заяви при откриването на дискусията председателят на ДАЗД г-жа Ева Жечева. Ранното майчинство може да бъде фактор за социално изключване на майката със съответните последици и за детето. Голямото предизвикателство пред нас е превенцията на ранните раждания, подкрепата за майките не само на ниво родилен дом, за да не изоставят детето си. Необходима е активна работа за укрепване на системата за закрила, за подкрепа на семейството, за промяна на обществените нагласи, за промяна в отношението на специалистите, допълни г-жа Жечева.

Данните от проверката на ДАЗД показват, че в периода 01.01.2013 г. – 30.09.2013 г. са регистрирани 25 162 родени деца /в областитеСофия – град, София област, Бургас, Варна, Враца, Пловдив и Русе/, от тях:

  • 24 302 деца са родени от майки над 18-годишна възраст,
  • 24 деца са родени от малолетни – под 14 г.,
  • 836 деца са с майки във възрастовата група от 14 до 18 г.
  • 224 са родените деца с увреждания и/или малформации,
  • 197 са мъртвородените деца.

Тревожен е фактът, че за около 5 % от общия брой непълнолетни родилки, това е второ по ред раждане.

Като водещи причини за изоставянето на новородени деца още на ниво родилен дом при непълнолетните /14 – 18 г./ и пълнолетните родилки, които са заявили пълен отказ от детето си, се очертават липсата на финансови възможности и жилищни условия (32%), липсата на подкрепа от страна на близките (17%), нежелана бременност (13%), многодетност (11%) и др.

Проблемът с ранните раждания и рисковете, които те крият за развитието на децата е бил системно подценяван в годините. Затова може да разчитате на парламентарна подкрепа за законодателни инициативи, които помагат за решаване на проблема, заяви председателят на парламентарната комисия по въпросите на децата, младежта и спорта в 42-то НС г-н Христо Монов. Той съобщи, че на ДАЗД ще бъде възложено разработването на Национална стратегия за превенция на ранните раждания.

Задържането на момичетата в училище е най-добрата превенция на ранните раждания, важно е и ранното намиране, разбиране и подкрепа на бременните момичета и избора, който те трябва да направят, заяви г-жа Таня Радочай – представител на УНИЦЕФ за България, която представи международната практика за ограничаване на това явление.

Добри практики, проблеми и предизвикателства в превенцията на ранните раждания споделиха здравни медиатори, социални работници, ръководители на болници и представители на Агенцията за социално подпомагане.

В срещата участваха още областният управител на Бургас Павел Маринов, зам. -кметът на Община Бургас д-р Лорис Мануелян, депутати, директори и лекари от родилните отделения на болниците в Бургас, Варна и Сливен, представители на регионалните дирекции „Социално подпомагане”, отделите за закрила на детето, неправителствени организации.

 

Източник: ДАЗД

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории