Гост в студиото на Сутрешния блок на БНТ днес беше министърът на труда и социалната политика Деница Сачева. Тя коментира настоящата ситуация, вкл. политическото напрежение и протестите, като изрази готовност за срещи, разговори и обсъждания на идеи.

Деница Сачева, министър на труда и социалната политика: „Ние не сме чули конкретни искания към момента, искания, които са свързани с идеи. Чули сме искания, които са свързани с оставки и диалогът продължава да бъде диалог за хора, а не – за идеи“.

Във връзка с въпроса за бъдещия програмен период на ОП „Развитие на човешките ресурси“ министър Сачева съобщи, че се работи вече от няколко месеца, като уточни, че един от основните приоритети е младежката безработица и овластяването на младите хора с умения, за да могат да се реализират успешно на пазара на труда, вкл. и по темите, свързани с предприемачеството и иновациите. В бъдещия програмен период са предвидени почти 500 милиона лева за обучения по дигитални умения. Сериозен сегмент остава в областта на пазара на труда – запазване на заетостта и борбата с безработицата. Особен акцент има върху социалните мрежи, работата с уязвими хора, намаляването на неравенствата, както и върху деинститунализацията на възрастните хора.

„България ще получи 29 милиарда, като съотношението грантове – заеми е 84 към 16 в полза на грантовете“, каза Сачева, като уточни, че трябва бързо да се подготвим за кандидатстване с проекти и програми. Дейностите в тази посока вече са стартирали, има сформирана работна група и се водят разговори със социалните партньори. „Общите ни цели трябва да бъдат насочени към това как да повишим конкурентноспособността на българската икономика, на първо място, и как да направим така, че да създаваме повече работни места“, допълни Деница Сачева.

Сред коментираните от министъра теми бяха и безработицата, мярката 60/40, по която почти 165 хил. души са запазили работните си места, над 160 млн. лв. вече са изплатени и продължава поетапното изплащане на средства по първия й дизайн. Вече започна кандидатстването и по втория дизайн на мярката.

Във връзка със Закона за социалните услуги, последните промени по него и решението на Конституционния съд Деница Сачева уточни, че става въпрос само за един член и три точки от закона, за които е решено, че са твърде общо формулирани и в този смисъл тяхното прилагане би могло да създаде противоречие с разпоредби на Конституцията. Всички останали искания са отхвърлени от КС като неоснователни.

Тя коментира промените в закона, според които се регламентира, че предоставянето на социални услуги не е търговска дейност, осигурява се допълнителна възможност родителите да изразяват своето мнение и становище, и да чувстват защитени своите права. Променят се и текстове, свързани със срокове и с настоящи действащи нормативни документи, така че да не се получи „правен вакуум“ между създаването на подзаконовата нормативна база и влизането на закона в сила. Промените ще бъдат съобразени и с решението на Конституционния съд.

Министър Сачева подчерта още веднъж колко е важен въпросът за развитието и възможностите за допълнителна квалификация на социалните работници и припомни, че вече се работи по стратегия за човешките ресурси в социалния сектор.

Цялото интервю с министъра на труда и социалната политика Деница Сачева може да гледате ТУК.

Източник: БНТ, 22.07.2020 г.