В интервю за БНР програмният директор на фондация „Светът на Мария“ Миряна Сирийски говори за нужната подкрепа за хората с интелектуални затруднения, за да се реализират на пазара на труда. Вече от 8 години фондацията работи в подкрепа на хора с увреждания. Интервюто е по повод семинар, организиран от фондация „Светът на Мария“ и Българския център за нестопанско право.

„Подходът на подкрепа към хората с интелектуални затруднения и достъпът им до труд трябва да се промени“, каза в предаването „Преди всички“ Миряна Сирийски.

С четири основни мерки държавата е регулирала достъпа до пазара на труда за хората с увреждания. Миряна Сирийски отчете някои от съществените пропуска при тези мерки – те не отговарят на потребностите на хората с интелектуални затруднения за продължителна подкрепа и социалните услуги нямат насоченост към развиване на трудови умения. В резултат на това се губи връзката между социалните услуги и предприемачеството.

Миряна Сирийски: „Ние ще се борим да се намерят няколко модела на подкрепа, които да се предложат на правителството и да се доразвият тези съществуващи механизми в момента. От друга страна ние да се доразвием като професионални организации, доставчици на социална услуга. В Закона за социалните услуги една от причините, заради която ние много го подкрепяме, е че в него е залегнала една нова социална услуга – развитие на умение за труд. Разчитаме в подзаконовата нормативна уредба да бъде регламентирана форма на подкрепа по такъв начин, че да прави връзка с реалния пазар на труда.“

Цялото интервю може да чуете ТУК.

Източник: БНР, 09.07.2020 г.