Разград набира персонал за ЦНСТ за деца и младежи с увреждания

Община Разград набира персонал за Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания. Той се изпълнява по проект “Осигуряване на сигурна и стабилна среда за деца и младежи с увреждания в община Разград, чрез предоставяне на социални услуги от резидентен тип” по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Да не изоставяме нито едно дете”. Финансирането е по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Обявените работни места са 24. Търсят се двама социални работници, двама възпитатели и три медицински сестри. Най-много бройки, общо 15 се набират за позицията детегледачи, подпомагащи дейностите в ежедневната грижа за децата. Ще бъдат назначени също и служител за поддръжка на сгради и огняр.

Сред необходимите изисквания за кандидатите е да притежават образователна степен, специалност, професионална квалификация или правоспособност за позицията, за която кандидатстват.

Документи на кандидатите ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17:00 часа до 9-ти септември в стая 506 в сградата на община Разград.

Необходимите документи за участие в подбора са заявление за кандидатстване по образец, автобиография и мотивационно писмо, копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, както и копия от документи, удостоверяващи професионален опит и копие на документ за самоличност и допълнителна квалификация.

Конкурсът ще се проведе в два етапа – по документи и интервю. Заявлението за кандидатстване и автобиографията са публикувани на интернет-страницата на общината, откъдето може да бъдат свалени и попълнени от кандидата.

 

Източник: Топновини

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Нов център за възрастни хора с деменция в Мамарчево

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории