Кръгла маса „Развитие на гражданския сектор – възможен ли е стратегически подход?“

На 25 април 2014 (петък) от 10:00 до 12:00 в хотел Радисън Блу се проведе кръгла маса на тема „Развитие на гражданския сектор – възможен ли е стратегически подход?“ Организатори на събитието бяха Български център за нестопанско право (БЦНП), Програмен и аналитичен център за европейско право (ПАЦЕП), Национална мрежа за децата (НМД), Форум гражданско участие (ФГУ) и Български дарителски форум (БДФ), в партньорството с Дарик радио. Заедно те включват в мрежите си повече от 250 организации. Целта на кръглата маса беше да се обсъдят конкретните ангажименти, които държавата трябва да поеме за създаване на условия за независимост и устойчивост на гражданските организации в България.

Дискусията за ролята на държавата за подкрепа на гражданските организации беше модерирана от журналистката от Дарик радио Пролет Велкова. В нея взеха участие с изказвания Н.Пр. г-жа Регина Ешер, Посланик на Конфедерация Швейцария у нас, Н.Пр. г-н Ксавие Лапер Дьо Кабан, Посланик на Република Франция в България, г-жа Карина Екорнес, Първи секретар и заместник ръководител на Посолство на Кралство Норвегия у нас.

Въпреки отправената покана за участие в кръглата маса към ключови представители на държавната власт у нас, на дискусията не присъства нито един министър или заместник-министър, включително от Министерство на правосъдието, което има основна роля за изпълнението на Стратегията. Участието си бе потвърдила вицепремиер Даниела Бобева, но тя не дойде на събитието.

Любен Панов, програмен директор на БЦНП, направи въведение в темата, спирайки се на важността на гражданското общество и състоянието му в България. Той очерта целите и мерките, заложени в Стратегията за подкрепа развитието на гражданските организации 2012–2015, степента на изпълнение, както и отговорните за това институции. Според него „не всяка богата страна има развито гражданско общество, но всяка страна с развито гражданско общество е богата“.

Н.Пр. госпожа Регина Ешер разказа за сътрудничеството между държавата и неправителствените организации в Швейцария. «В Швейцария гражданските организации са критично важни за функционирането на обществото. Швейцария без гражданските организации не е Швейцария. Всеки швейцарски гражданин е член на няколко сдружения.» – сподели г-жа Ешер.
Инициаторите посочиха ключовите стъпки, които да бъдат предприети, за да осигури държавата условия за развитие на активно гражданско общество с ясна роля за хората при формулирането на важни политически решения:

  • Определяне на вицепремиер/министър, отговорен за изпълнение на мерките, заложени в Стратегията за подкрепа развитието на гражданските организации 2012 – 2015;
  • Определяне на заместник министри за контакт в Министерството на правосъдието и Министерството на финансите;
  • Регламентиране в Закона за юридическите лица с нестопанска цел на Фонд за НПО и Съвет за развитие на гражданското общество;
  • Стартиране на процеса по изработване на актуализирана Стратегия за подкрепа на гражданските организации в периода 2015-2018 г.;
  • Включване в Бюджет 2015 на средства за финансиране на граждански инициативи, избрани след конкурс.

В кръглата маса участваха още над 15 неправителствени организации, включили се най-активно в подготовката на стратегията, както и съветникът на Президента по социални политики, младежта и спорта, експерти от Парламентарната комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, Парламентарната комисия за взаимодействие с граждански организации и движения, Министерски съвет и някои министерства (Министерство на труда и социалната политика, Оперативна програма „Добро управление“).

Присъстващите се обединиха около становището, че за да има гражданско общество, държавата трябва да изпълни ангажиментите си за създаване на добра среда за развитие на гражданските организации в България, да насърчи хората да бъдат активни и отговорни, да се консултира с гражданските организации и да осигури прозрачен диалог, който да се превърне в норма, а не в спорадични действия.

Организациите настояват за изпълнение на неизпълнените ангажименти на държавата и за прозрачен диалог с отговорните министри.

 

Източник: БЦНП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории