НСОРБ представи допълнителни разяснения от Агенцията за социално подпомагане (АСП), свързани с ползването на социални услуги от резидентен тип в условията Ковид-19 и възможностите за настаняване на крайно нуждаещи се лица с доказана спешност чрез предоставяне на отрицателен PCR-тест, 72 часа преди настаняване в услугата.

Повече информация ще намерите ТУК.

Източник: НСОРБ, 14.09.2020 г.