На 27 и 28 юни в София се проведе двудневна регионална конференция на тема „Интелигентни инвестиции в стратегии и партньорства за предотвратяване и справяне с насилието над деца“, която събра над 150 експерти и представители на държавни институции от 10 държави от Югоизточна Европа – България, Румъния, Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина, Северна Македония, Албания, Косово, Украйна и Гърция. Събитието се организира от УНИЦЕФ – България, Министерството на труда и социалната политика, Държавната агенция за закрила на детето, Световната здравна организация, Child Protection Hub, подкрепян от Terre des Hommes и Обединение „Детство без насилие“ – България.

Във форума участва и министъра на труда и социалната политика Бисер Петков, който подчерта, че вече 28 години България развива политиките за детето в контекста на принципите на ратифицираната от страната ни Конвенция на ООН за правата на детето. Една от тези политики е свързана именно с насилието и с целенасочения стремеж за превенция, недопускане и преодоляване на явлението, както и за подобряване на подкрепата и гарантирането на правата на децата, пострадали от насилие или различни форми на злоупотреба.

Министърът отбеляза, че българското законодателство поставя специален акцент на въпросите, свързани с превенция на насилието, координацията между институциите и подкрепа на децата жертви. Той посочи, че през последните няколко месеца се наблюдава липса на еднозначно разбиране, погрешно интерпретиране и силно поляризирани мнения по отношение на насилието. Сред обществото ни е видно и недостатъчно познаване на действащото от много години законодателство в областта на закрилата на детето, включително по отношение на постъпването и работата по сигнали за деца в риск, регламентираното задължение за съдействие и др., каза министър Петков.

Източник: МТСП, 27.06.2019 г.