Бяха одобрени първите проекти по „Растеж и устойчиво развитие на регионите“

Правителството одобри списъка на проектите и програмите, които ще бъдат изпълнявани по първата публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”. Утвърдени бяха общините и министерствата, отговорни за реализирането им, както и разпределението на публичните средства по програмата.
С постановлението си правителството гарантира прозрачното разходване на средствата по инвестиционната програма, които са насочени към постигане на икономически растеж, устойчиво развитие на регионите, повишаване на конкурентоспособността на икономиката и създаване на възможност за генериране на заетост и доходи. Проектите и програмите ще се реализират в сферата на здравеопазването, образованието, спорта, околната среда, ВиК и други свързани с околната среда дейности, транспорт, инфраструктура, благоустройство на малките населени места, усъвършенстване на информационните системи, кадастъра, имотния регистър, проектиране и реконструкция на обществени и други публични сгради и др.
Междуведомственият съвет за оценяване, приоритизиране и подбор на проекти и програмни предложения за изпълнение на целите на Публичната инвестиционна програма разгледа над 1100 проектни предложения на общините, от които са удовлетворени 392. Допълнително, по реда на ПМС №4/2014 в Министерството на финансите постъпиха 16 апликационни форми от министерства, от които са удовлетворени 13. Програмите на централната администрация са в синхрон с одобрените общински проекти за постигане на осезаемо за хората развитие.
С постановлението се определя одобрените проекти да получат авансово 30% от сумата на проекта, а последващите плащания да се извършат на база на представени разходооправдателни документи от бенефициентите. Предвидена е възможност за прекратяване на финансирането на даден проект, както и за пренасочване на икономията от средства, постигната при обществените поръчки, към други проекти/програми, които ще бъдат определени с решение на Министерския съвет.
Информация по проекти и програми по Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите” можете да откриете ТУК

 

Източник: МС

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Започна работа Център за деца с увреждания в Перник

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории